Coniferen,Druppelinstallatie

 

Beste bewoners

 

De klimaatverandering heeft ook invloed op ons mooie park. De hete zomer van dit jaar heeft ervoor gezorgd dat veel van de coniferen door de droogte zijn aangetast en bezweken. Sommige bewoners hebben door water te geven, de schade kunnen beperken, bij anderen is dat niet gelukt, door afwezigheid of nalatigheid, of doordat de toevoer van water onvoldoende was.

 

Een verzoek aan buren om de heggen te bewateren bij (lange) afwezigheid, zien we als een te grote belasting.

 

Aangezien we meer droge zomers kunnen verwachten en wij van het bestuur graag daarop voorbereid willen zijn en naar een permanente oplossing zoeken, stellen we het volgende voor:

 

·         De dode coniferen worden, eventueel in fasen, vervangen. We hebben ons georiënteerd en diverse offertes opgevraagd.

 

·         We denken aan een druppelsysteem door het park met gebruik van grondwater. Ook hier zijn offertes opgevraagd.

 

·         Er moet een nieuwe pomp worden geslagen voor grondwater die voldoende druk opbouwt om het park te voorzien.

 

Dat vraagt een grote investering. Die we uit onze reserves -van de bewoners-  kunnen bekostigen. De parkkosten zullen dus niet omhoog gaan door deze investering.

 

 

 

We begrijpen dat de bewoners die tijd en geld hebben geïnvesteerd om hun heggen groen te houden even moeten slikken, zeker als ze menen dat anderen nalatig zijn geweest.

 

Wij zijn echter van mening, dat willen we het park aantrekkelijk houden, ook voor toekomstige belangstellenden, zo’n investering uit de algemene middelen gerechtvaardigd is.

 

We worden elk jaar ouder en wellicht is het voor ons, nu en in de toekomst een verlichting dat de waterhuishouding v.w.b. heggen en hagen is geregeld.

 

 

 

Zodra we de offertes binnen hebben en bestudeerd, zullen we jullie een gedetailleerd voorstel doen.

 

 

 

We zijn ondertussen blij met de unanieme goedkeuring van de bewoners voor het vervangen en hebben hun suggesties in bovenstaande verwerkt.

 

 

 

We houden jullie op de hoogte.

 

 

 

Stroe,  10 okt. 2018

 

Namens het bestuur,

 

 

 

Henk Hofman