December schrijven 2019

 

Aan de Bewoners/Leden van Bungalowpark “De Westeneng

 

Nog enkele dagen en we zijn  al weer toe aan  het nieuwe jaar 2020. Graag uw aandacht voor het volgende.

 

Voor 2020 blijven de ledenbijdrage ad  € 300,- en de contributie ad € 30,- vooralsnog ongewijzigd.

 

Deze bedragen zullen eind  januari 2020 per incasso worden geïnd bij die leden, die daartoe de vereniging hebben gemachtigd. De overige leden (2) worden verzocht deze bedragen voor 31 januari 1920 over te maken op rekeningnummer NL07RABO0385534965 t.n.v. de vereniging.

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2020 zullen zowel ledenbijdrage als contributie door de leden definitief worden vastgesteld.

 

De Bungalows die in 2019 zijn Verkocht, 01. Liesbeth Kortz, 07. Kick en Janny Ridderbos, 12. Felice v/d Reep, 29 Erica Bakker, 33.Louise en Gerard Zwart, 36. Bert de Waal en 25. Frans Beemsterboer wij wensen hun veel recreatie plezier!

                                                                                                                                                     

Energie.

 

De meterstanden zullen op 2 januari 2020  door Peter worden opgenomen. De bewoners van de bungalows waarvan wij géén sleutel (2x) hebben worden verzocht de standen voor deze data  per email info@bungalowparkdewesteneng.nl   te sturen óf in de brievenbus te deponeren van onze penningmeester Peter van Haaster  (huis nr. 26). Mocht hieraan geen gehoor worden gegeven, dan moeten wij van een schatting uitgaan, waarbij zij opgemerkt, dat afwijkende standen pas zullen worden verrekend met de eindafrekening over het verbruiksjaar 2020.

  

Uitdrukkelijk verzoek aan diegenen, die hun termijn betalingen voor  energie niet via incasso laten innen: uw betalingen op rekeningnummer :NL66RABO01361.47.097 o.v.v.energiekosten, worden  verwacht minimaal 14 dagen vóór het verstrijken van de kwartaaltermijnen, dus per 15e van de maanden januari, april, juli en oktober! Uw penningmeester moet immers uit deze betalingen de energienota’s voldoen!

 

Trouwens, u kunt uw machtiging alsnog bij Peter van Haaster afgeven en voor vragen en/of suggesties kunt u altijd bellen met Peter.

  

Het bestuur wenst u allen prettige feestdagen toe, een voorspoedig en vooral gezond 2020 !

Met vriendelijke groet,

Bestuur;Vereniging Bewoners Bungalowpark de Westeneng