Winter schrijven 2019

 

Winterschrijven van de voorzitter

 

 

 

Beste parkbewoners.

 

 

December is de maand van inkeer en terugblikken. Dat lijkt soms een cliché, maar voor mij is het waar, vooral dit jaar. Een vol, turbulent en emotioneel jaar waarin ik een liefde verloor en een nieuwe liefde vond. Voor alle betrokkenen ging het overrompelend snel, maar Karin en ik zijn erg gelukkig met elkaar en gedenken Martha met grote regelmaat. Vooral op de dag van dit schrijven (16 december) omdat we op die datum zijn getrouwd.

 

Ik realiseer me dat ieder van ons dit jaar gebeurtenissen heeft gehad, die het overdenken waard zijn. Afscheid en nieuw begin, grote en kleine overgangen in ons leven.

 

 

 

Op ons park hebben er dit jaar ook grote veranderingen voltrokken. Er zijn nieuwe hagen geplaatst en een druppelleiding aangelegd. Veel huisjes hebben nieuwe bewoners gekregen. In het schrijven van Peter worden ze gememoreerd. Er is volop leven en op het moment van schrijven hoor ik hoe iemand het eikenblad bij elkaar blaast. Ik wacht er nog even mee, heb geen zin.

 

  

 

De Westeneng ziet er mooi uit. Bij veel huisjes is achterstallig onderhoud opgepakt en ons parkje wordt erdoor verfraaid. De vijver ziet er schoon uit en Adri kan daarvoor niet genoeg worden bedankt.

 

Ook wil ik Peter bedanken voor de niet aflatende zorg die hij heeft voor ons gezamenlijke welzijn. Als voorzitter zie ik van dichtbij hoeveel door hem wordt opgemerkt en gerealiseerd.

 

 

 

Graag sluit ik me aan bij Peters goede wensen voor de feestdagen en het nieuwe jaar en ik hoop jullie in gezondheid te mogen tegenkomen op het park en de jaarvergadering op 25 april.

 

 

Met hartelijke groet,

 

Henk Hofman (huisje 18)