25. maart 2020
Stroe 26 maart 2020 Beste Leden De algemene jaarvergadering van 25 april is zoals bekend gecanceld. Om toch het Park ‘draaiende’ te houden gaan wij uit van de u toegezonden begroting 2020. Wij zullen u zoveel als mogelijk via de mail, de Important app op de hoogte houden bij eventuele calamiteiten. Wij denken dat het verstandig is dat als een van de Bewoners is getroffen door het Virus u dit middels een mailtje aan het Bestuur kenbaar maakt, dan kunnen wij het in de Important app aan de...
20. december 2019
Winterschrijven van de voorzitter Beste parkbewoners. December is de maand van inkeer en terugblikken. Dat lijkt soms een cliché, maar voor mij is het waar, vooral dit jaar. Een vol, turbulent en emotioneel jaar waarin ik een liefde verloor en een nieuwe liefde vond. Voor alle betrokkenen ging het overrompelend snel, maar Karin en ik zijn erg gelukkig met elkaar en gedenken Martha met grote regelmaat. Vooral op de dag van dit schrijven (16 december) omdat we op die datum zijn getrouwd. Ik...
20. december 2019
Aan de Bewoners/Leden van Bungalowpark “De Westeneng Nog enkele dagen en we zijn al weer toe aan het nieuwe jaar 2020. Graag uw aandacht voor het volgende. Voor 2020 blijven de ledenbijdrage ad € 300,- en de contributie ad € 30,- vooralsnog ongewijzigd. Deze bedragen zullen eind januari 2020 per incasso worden geïnd bij die leden, die daartoe de vereniging hebben gemachtigd. De overige leden (2) worden verzocht deze bedragen voor 31 januari 1920 over te maken op rekeningnummer...
16. maart 2019
Aan: de bewoners van bungalowpark de Westeneng Betreft: Lentebrief van de voorzitter Beste mensen Allereerst een hartelijk dank voor alle blijken van meeleven in de vorm van kaarten, bloemen, berichten en gesprekken omtrent het overlijden van mijn grandioze vrouw Martha. Het heeft me heel goed gedaan. Het zal vreemd zijn om op de bewonersvergadering van 6 april a.s. een minuut stilte voor haar te vragen. Het is niet anders. Met mij gaat het naar omstandigheden wel goed al verlang ik, net als u...
16. december 2018
Aan de Bewoners/Leden van Bungalowpark “De Westeneng” Nog enkele dagen en we zijn al weer toe aan het nieuwe jaar 2019. Graag uw aandacht voor het volgende. Voor 2019 blijven de ledenbijdrage ad € 300,- en de contributie ad € 30,- vooralsnog ongewijzigd. Deze bedragen zullen eind januari 2019 per incasso worden geïnd bij die leden, die daartoe de vereniging hebben gemachtigd. De overige leden (2) worden verzocht deze bedragen voor 31 januari 2019 over te maken op rekeningnummer...
10. oktober 2018
Beste bewoners De klimaatverandering heeft ook invloed op ons mooie park. De hete zomer van dit jaar heeft ervoor gezorgd dat veel van de coniferen door de droogte zijn aangetast en bezweken. Sommige bewoners hebben door water te geven, de schade kunnen beperken, bij anderen is dat niet gelukt, door afwezigheid of nalatigheid, of doordat de toevoer van water onvoldoende was. Een verzoek aan buren om de heggen te bewateren bij (lange) afwezigheid, zien we als een te grote belasting. Aangezien we...
27. augustus 2018
Stroe 27 augustus 2018 Aan: de leden / bewoners van bungalowpark De Westeneng Van: Henk Hofman (voorz. huisje 18) Beste mensen Graag zou ik de Jaarvergadering voor 2019 verzetten naar zaterdag 6 april. Het zit zo: Ik geef driedaagse trainingen, waarvan er altijd een in april valt. Om diverse redenen w.o schoolvakanties kan de driedaagse, waarin een zaterdag valt, alleen gepland worden op 11, 12, en 13 april. Ik besef dat ik wellicht sommigen van jullie in de problemen breng, daarvoor mijn...
30. juli 2018
Beste Bewoners De "Boekenkast" is geplaatst naast de A.E.D. aan de schuur , u heeft nu de mogelijkheid uw boeken erin te plaatsen en datgene eruit te halen wat u wilt lezen!! Wilt u de kast weer goed afsluiten! Mocht er nog een aanpassing nodig zijn dan hoor ik dat graag van u middels en e-mailtje aan de vereniging. Met vriendelijke groet en veel leesplezier Peter
30. mei 2018
De korte maar hevige regenbui van 29 mei 2018 heeft bij enkele bewoners waterschade opgeleverd. Aantoonbaar was hier ook rioolwater bij betrokken. Daarom een dringend advies aan de bewoners van de huisjes waarbij het hemelwater nog geloosd wordt op het riool, dit zo spoedig mogelijk te veranderen. Dit is een gemeentelijke verordening en ook volgens de reglementen van de Westeneng is dit niet toegestaan. Aangezien het in de verwachting ligt dat we in Nederland meer van deze hevige regenbuien...
18. mei 2018
Op deze blog pagina van de Vereniging Bewoners Bungalowpark de Westeneng kunnen mededelingen van het bestuur verschijnen.